Nedir?

Yetkin Gençler programı, Dr. Erhan Erkut’un blogunda yayınladıktan hemen sonra hayata geçirdiği bir projedir. Aşağıda kendisinin görüşleri çerçevesinde şekillenen Yetkin Gençler programının temel amacını okuyacaksınız.


 

Liselerdeki eğitim bilimsel içerikli ve sınava yönelik olduğundan, yetkinlik geliştirme konusu üniversite dönemine ertelenmektedir. Üniversitelerimiz ise eğitime değil öğretime odaklıdır.  Temel işlevlerini bundan asırlarca öncesinde olduğu gibi tekdüze içerik nakli olarak görmektedirler.  Fakat çağımızda içerik artık meta haline gelmiş ve değersizleşmiştir.  İşverenlere nasıl mezunlar istedikleri sorulduğunda içerik değil yetkinlikler öne çıkmaktadır.  Özetle, üniversitelerin mezun ettiği öğrenciler ile ülkenin ihtiyacı olan işgücü arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır.

Bu sorunu çözmek için tüm paydaşların işbirliği yapması ile sürdürülebilir ve ölçeklenebilir hale getirilebilecek bir yıllık bir yetkinlik geliştirme programı öneriyoruz.  Bu iddialı programın uygulanabilmesi için birçok karar vericinin harekete geçmesi ve kaynaklarını seferber etmesi gerekiyor.  Biz bu seferberlik sürecinin başlatılması için ilk adımı atıyor ve MEF Üniversitesi işbirliği ile Yetkin Gençler programını yürütüyoruz.

Bu çerçevede kariyer planlama ve yetkinlik geliştirme eğitiminlerini lise öğrencilerine ücretsiz sunuyoruz.

19 Mart – 28 Mayıs tarihleri arasında, MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan bu programın esasları ve eğitim içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – Sorun

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – Çözüm

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – İlk Adım